paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Suchań

zachodniopomorskie

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich postawienie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny przyzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a dodatkowo bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Dębno

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą korzystać kłopoty. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, jaka jest właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. Aby je umieścić, powinien mieć prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdyby jednak wprowadzony w nim sens został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny także nowe wojewódzkie sądy administracyjne, więc spośród pewnością odbiłoby się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to wyłącznie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do pozostawiania i do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale spośród tym planem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo prawo nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych metodzie

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten zdecydował, że paczkomat znaleziono w otoczeniu chodnika, na placu przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami swego planu zagospodarowania szerokiego i listów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z dokumentami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawnej definicji paczkomatu. Wada jest zarówno przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny robić tego pokroju urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych to nie są pracy budowlane. Nie zamierzałem więc obowiązku uzyskania decyzji o prawie na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był zadowolony takim biegiem sprawy. Jego daniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I tak sytuacja trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Zasada nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie obiektu w wskazanym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, jaka została przeprowadzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy czy same paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd również w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy obejmować ich danie oraz zbudowanie na podkładzie z potencjalnym wykonaniem pewnych przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do stylu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami skupiał się już WSA w Warszawie. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, chyba nie podążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a dodatkowo potrzebami inwestycyjnymi. Lecz nie nazywa to, że inne metody pracy budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne słowa w twórz na końcu pełen i uniwersalny, aby mimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal mogły one znaleźć odpowiednie wykorzystanie do drugich przejawów prace budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na rzecz patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego daniem rozwój i wzrost cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć wszystkiego w jakimś katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że posiadamy trochę nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym być to wskazane przesłanki, na którymkolwiek poziomie ogólności, jednak z pozostałej części na końcu jasne, żeby nie stanowiło tematów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on obiekty na pozostawione do czasowego stosowania w stanie krótszym od ich mocy technicznej, przewidziane do przejścia w własne miejsce lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w tej drugiej grupie. Te z ważnej powinny zniknąć po 180 dniach. Te dodatkowe, jak mają pracować dłużej, wymagają uzyskania pozwalania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do istoty są zgodne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie obiekty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie obejmuje je wymóg uzyskania pozwalania na platformę, i słusznie. Cele te niewątpliwie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w ostatnim terenie. Fakt, że stały stworzone w pozostałym znaczeniu a wyłącznie przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyznało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naszej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco inne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których mówi przepis ze powodu na proste gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, właśnie też popularniejsze. Jeżeli właściwie nie było, zatem w istocie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to danie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, które nie jest formowane w wskazanym miejscu, lecz wykonywane w fabryce. Jest on dostarczany na stanowisko jako gotowa funkcjonalna całość, która do leczenia wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się więc od indywidualnych tego pokroju urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę zdecydowanie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, wtedy ważna żeby go porównać po prostu ze dużym gabarytowo meblem. To obrazowe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w danym miejscu jako procesu budowlanego. Gdyby przecież ten koncept nie został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny także nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w układzie do wszystkiego urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w danym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Dębno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments